18.6.2019

"Översvämningar i Gamla stan blev slu­tar­bete"

An article about me and my bachelor's thesis by Jesper Sundström upon my grad­u­a­tion from Novia Uni­ver­si­ty of Applied Sciences.

"I förra veckan utexaminerades Jack Räisänen från Novia i Ekenäs. Han har skrivit ett slutarbete om vilka risker Gamla stan i Ekenäs kan utsättas för i samband med översvämningar."


Read more here.

Portrait photo of Jack wearing a colorful floral shirt while standing in front of a building.

Jack H. Raisanen

Consultant & Expert.

Writer & Critic.

Advocate & Activist.