9.7.2020

Helsinkiläis­ten pitää vaatia os­al­lis­tu­mista

Aito os­al­lis­tu­mi­nen tarkoit­taa, että kaupunki­laisil­la on valtaa.

Helsingin toiminta Lapinlahdessa ja Pirkkolassa heikentää kaupungin mainetta luotettavana ja demokraattisena toimijana kaupunkilaisten silmissä. Ongelma on kaupungissa vallitseva ylhäältä alas -malli. Kaupunki­laisten osallistuminen on tässä mallissa pelkkä ruutu, joka ­pitää rastittaa valmistelun aikana.


Kaupunkisu­un­nit­telus­sa ja päätöksenteossa on Helsingissä valitettavan paljon ei-osallistumista. Kaupunki selittää suunnitelmia kaupunkilaisille ja pyrkii keräämään niille tukea suhdetoimintansa avulla. Kaupunki saattaa avata Kerro kantasi -palvelun, minkä jälkeen se voi sanoa, että kaupunkilaisia kuunneltiin.


Mutta kuulemisessa ei kuitenkaan ole takeita siitä, että kaupunkilaisten kannat vaikuttaisivat jatkosuunnitteluun.


Aito osallistuminen tarkoittaa sitä, että kaupunkilaisilla on valtaa. Aidossa osallistumisessa kaupunkilaiset ohjaavat päätöksentekoa, ja su­un­nit­telupros­es­sit lähtevät heidän toiveistaan ja visioistaan. Tämän pitäisi ­olla lähtökohtana maailman ­toimivimmaksi tähtäävässä kaupungissa.


Jack Räisänen

ym­päristö­su­un­nit­teli­ja (amk)

Helsinki


Kirjoitus julkaistiin 10.7.2020 Helsingin Sanomissa.