16.5.2022
Symposium or­ga­ni­za­tion and pre­sen­ta­tion of original research.
21.6.2021

Helsingin vuoden 2021 talousarvios­sa leikat­ti­in muun muassa miljoonia koulu­tuk­ses­ta ja lakkautet­ti­in kuntalisä yli yk­sivuo­ti­aille lapsille.

5.5.2021

How is local nature connected to climate change and bio­di­ver­si­ty?

21.2.2021
Kuntien tulisi kehittää toimintaa yhdessä kun­ta­lais­ten kanssa, heidän parhaak­seen.
22.1.2021
Päätös on kumottava lain­vas­taise­na sekä muutenkin syrjivänä ja epäasial­lise­na.
17.12.2020
An interview and article about me by Titta Kaltola for the Uni­ver­si­ty of Helsinki.
Portrait photo of Jack wearing a colorful floral shirt while standing in front of a building.

Jack H. Raisanen

Consultant & Expert.

Writer & Critic.

Advocate & Activist.